HEYEX DICOM

Heyex DICOM

Heyex DICOM DICOM znamená digitálne zobrazovanie a komunikáciu v medicíne (z angl. Digital Imaging and Comunication in Medicine). Je to v podstate zobrazovací štandard v medicíne, ktorý bol navrhnutý na komunikáciu medicínskych prístrojov navzájom, nezávisle od výrobcu. Systémy a zariadenie kompatibilné s DICOM štandardom eliminujú potrebu rôznych pracovných prostredí a softvéru a znižujú tak náklady potrebné na ich kúpu a údržbu.

Heyex DICOM interface je softvérový modul, ktorý umožňuje prístroju Spectralis interagovať s DICOM – kompatibilnými PACS a EHR systémami v záujme výmeny a spracovania dát.

 
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri