Vitroretinálna chirurgia

Očné plyny

Sú určené pre dlhodobé nahradenie sklovca odstráneného pri vitreoretinálnej operácii. Produkty sú na viacnásobné použitie. Viacvrstvový špeciálny obal odoláva kolísaniu tlaku a tým je zabezpečená bezproblémová preprava aj lietadlom.

GOT SF6 Multi

Obsah balenia:
1 valec 75 ml čistého plynu
1 50 ml polypropylénovú injekčnú striekačku na plyn
1 0,2 μm filter
1 konektor
1 30 G ihlu
1 náramok pre pacienta s varovaním
12 štítkov pre sledovanie výrobku
1 vložku

GOT SF6 Multi

plynová fľaša injekčný set 
zloženie 100 % florid sírový plast 
čistota >99 %
forma plyn pevná
obsah 75 ml 1 ks
obal hliníkový cylinder balené v blisteri zásob
skladovanie izbová teplota
expirácia 24 mesiacov
dlžka tamponáže 10-14 dní
nerozpínavá konc. 20 %
nerozpínavý objem 10 ml

GOT C2F6 Multi

Obsah balenia:
1 valec 75 ml čistého plynu
1 50 ml polypropylénovú injekčnú striekačku na plyn
1 0,2 μm filter
1 konektor
1 30 G ihlu
1 náramok pre pacienta s varovaním
12 štítkov pre sledovanie výrobku
1 vložku

GOT C2F6 Multi

plynová fľaša injekčný set 
zloženie 100 % hexafluoroethan plast
čistota >99 %
forma plyn pevná
obsah 75 ml 1 ks
obal hliníkový valec balené v blisteri zásob
skladovanie izbová teplota
expirácia 24 mesiacov
dlžka tamponáže 30-40 dní
nerozpínavá konc. 16 %
nerozpínavý objem 8 ml

GOT C2F8 Multi

Obsah balenia:
1 valec 75 ml čistého plynu
1 50 ml polypropylénovú injekčnú striekačku na plyn
1 0,2 μm filter
1 konektor
1 30 G ihlu
1 náramok pre pacienta s varovaním
12 štítkov pre sledovanie výrobku
1 vložku

GOT C2F8 Multi

plynová fľaša injekčný set 
zloženie 100 % octafl uoropropan plast
čistota >99 %
forma plyn pevná
obsah 75 ml 1 ks
obal hliníkový cylinder balené v blisteri zásob
skladovanie izbová teplota
expirácia 24 mesiacov
dlžka tamponáže 42-65 dní
nerozpínavá konc. 12 %
nerozpínavý objem 6 ml

GIS

GIS je súprava na filtráciu a vstrekovanie.

Obsah balenia:
25 0,2 um sterilizačných fi ltrov
25 30 G ihiel
25 náramkov pre pacientov

GIS

materiál plast 
forma  pevná
obal vrecko
skladovanie izbová teplota
expirácia 60 mesiacov 
použitie set pre aplikáciu plynu pri vnútročných operáciách

 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri