Tkanivové banky ALCHIMIA

Base 128

vpravoBASE•128 je hotový roztok na dekontamináciu rôznych ľudských tkanív určených na transplantáciu (koža, amniotická membrána, kardiovaskulárne tkanivo, cievy, kosti) v rôznych časových a teplotných podmienkach.

Zmes štyroch antibiotík (vankomycín, gentamicín, cefotaxím a amfotericín B dezoxycholát) pôsobí proti najčastejšie sa vyskytujúcim kontaminantom zisteným v tkanivových bankách (Gram+ a Gram- baktérie, kvasinky a plesne). Dekontaminačný roztok BASE•128 je možné použiť aj na prepravu tkaniva do banky ihneď po jeho získaní alebo počas disekcie tkaniva.

 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri