Tkanivové banky ALCHIMIA

CRYO•ON

CRYO•ONCRYO•ON je dimetylsulfoxid (DMSO) s čistotou viac ako 99,9 %, certifikovaný na použitie s ľudskými tkanivami a bunkami určenými na transplantáciu.

Produkt je sterilný, apyrogenický a bez mykoplaziem, v súlade s aktuálnymi zoznamami liečiv (Európsky zoznam liečiv a Zoznam liečiv v USA).

Je balený v sterilnom dvojitom vrecúšku, podľa požiadaviek správnej výrobnej praxe.

 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri