Tkanivové banky ALCHIMIA

Thin-C

THIN-CTHIN-C™ je látka, ktorá odstraňuje opuch, je ideálna na prípravu ultra tenkých šošoviek pre zadnú lamelárnu keratoplastiku (DSAEK), vopred narezaných tkanív z očnej banky pre DSAEK a predných lamiel pre prednú lamelárnu keratoplastiku (DALK).

Inkubácia rohovky v prípravku THIN-C™ v trvaní iba štyroch hodín umožňuje dosiahnuť najvyššiu kvalitu tkaniva s predpovedateľnou hrúbkou, ktorá je o 100 μm tenšia v porovnaní s klasickými látkami určenými na uchovávanie rohovky.

Šošovky získané po použití látky THIN-C™ majú hladšie reziduálne zadné spojovacie väzivo a vyššiu pevnosť než tkanivo pripravené za použitia klasických látok na uchovávanie rohovky a zaručujú jednoduchú manipuláciu s tkanivom počas operácie.

 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri