Výživové doplnky

GlaucoMac

glaucoMac
  • Určený na dietetickú liečbu prostredníctvom duálneho účinku pri prevencii ako aj pri podpornej liečbe pri VPDM a pri glaukóme.
  • Pomáha zlepšiť prekrvenie a zásobenie makuly a má ochranný účinok na zrakový nerv.
  • Dietetický prípravok na špeciálne medicínske účely.

1 kapsula obsahuje

  • Luteín...11 mg
  • Zeaxantín...2,0 mg
  • Ginko...30 mg
  • Omega 3/6 mastné kyseliny...25 mg
  • Vitamín C...100 mg
  • Vitamín E...12 mg
  • B-komplex...100 mg

Čo je degenerácia makuly?

Degenerácia makuly je ochorenie, pri ktorom dochádza k degeneratívnym zmenám a postihnutiu makuly, čo je centrálna časť sietnice (žltá škvrna). Pri tomto ochorení dochádza k postupnej deštrukcii a k strate funkcie buniek sietnice a to predovšetkým v jej centrálnej časti. Postihnutí stratia postupne schopnosť ostrého a kvalitného videnia, čo sa prejavuje tým, že sa rovné línie deformujú a poruší sa vnímanie kontrastu a farieb. Najčastejšie sa vyskytuje vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM), ktorá sa zvyčajne objavuje po 50. roku života. V neskorom štádiu vedie toto ochorenie k úplnej slepote.
Ako podporné opatrenie pri liečbe VPDM odporúčajú oční lekári doplnkovú výživu vo forme glaucoMac-u, ktorá zabezpečí dostatočný prísun antioxidačných výživových doplnkov a vitamínov ako aj dostatočné prekrvenie sietnice, čo môže spomaliť priebeh ochorenia.

Čo je glaukóm?

Zelený zákal (glaukóm) predstavuje celú skupinu chorobných stavov oka, pri ktorej nastáva progresívne poškodzovanie papily zrakového nervu. V priebehu ochorenia odumierajú gangliové bunky sietnice a dochádza k postupnej atrofii papily zrakového nervu. U postihnutých pacientov vzniká preliačenie v centre papily zrakového nervu. Následne dochádza k útlaku ciev a k vzniku krvných zrazenín. Ak tieto štrukturálne zmeny nie sú včas rozpoznané, vedie glaukóm k oslepnutiu.
Hlavným rizikovými faktormi pre vznik štrukturálnych zmien pri glaukóme sú zvýšený vnútroočný tlak a porucha prekrvenia zrakového nervu. Pri liečbe glaukómu je popri klasických liečebných metódach (napríklad medikamentózne zníženie vnútroočného tlaku) veľmi dôležitá aj podporná liečba zameraná na ochranu zrakového nervu a nervového tkaniva oka.

Dietetická liečba pri prevencii vzniku a podporná liečba pri VPMD a glaukóme

U pacientov s degeneráciou makuly ako aj s glaukómom základ liečby tvorí odborná starostlivosť v ambulancii očného lekára. V oboch prípadoch je veľmi dôležité včasné rozpoznanie ochorenia. Na podnet očných lekárov, pacientov ako aj ako výsledok výskumu sa podarilo vyvinúť a pripraviť výnimočný produkt, ktorý sa vyznačuje obsahom najlepších prírodných látok vo vyváženom terapeuticky relevantnom dávkovaní a zložení.

Najdôležitejšie zložky

Luteín a zeaxantín
Oba tieto pigmenty majú kľúčový význam pri antioxidačnej ochrane očného pozadia pred škodlivými účinkami UV žiarenia. Luteín a zeaxantín zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri videní. Vďaka prítomnosti oboch týchto pigmentov sa škodlivé modré a ultrafialové žiarenie filtruje, čím sú chránené svetlocitlivé bunky sietnice. Luteín a zeaxantín pôsobia teda ako biologické slnečné okuliare. S vekom klesá koncentrácia luteinu aj zeaxantínu, čím sa znižuje prirodzená ochrana sietnice a zvyšuje sa tak riziko vzniku VPDM. Pri prevencii vzniku VPDM a tiež aj pri existujúcej VPDM je veľmi dôležité zabezpečiť dostatočný prísun oboch pigmentov užívaním glaucoMac-u.

Vitamín B komplex
Pozostáva z vitamínov B1, B2, B3, B5, B6, B11 a B12. Je dôležitý pre ochranu nervového tkaniva. Treba spomenúť predovšetkým kľúčovú úlohu B-komplexu pri tvorbe myelínových pošiev "rýchlych“ nervových vlákien. V zmyslových orgánoch, najmä v oku, teda v zrakovom nerve, sú tieto saltatoricky fungujúce nervové vlákna veľmi bohato zastúpené, Vzhľadom na fakt, že nervové bunky už nemajú schopnosť neustále sa obnovovať, je pre zachovanie funkcie a ochranu nervových buniek veľmi dôležitý dostatok výživných a stavebných látok, ktorých sa však v bežnej potrave nenachádza dostatok.

Vitamíny C a E
Dôležité antioxidanty, zabraňujú tvorbe voľných radikálov v tkanivách oka a celom tele, podporujú funkcie imunitného systému, pozitívne vplývajú na priezračnosť šošovky.

Ginko
Najstaršia rastlinná fosília poskytujúca hodnotné látky, ktoré sa spomínajú v čínskej medicíne už 200 rokov pred n. l. V očnom lekárstve sa využíva predovšetkým účinok extraktu z listov ginkga, ktorý má priaznivý účinok na prekrvenie tkaniva. Práve vďaka zlepšeniu prekrvenia sietnice vplyvom pôsobenia extraktu z listov ginka, môžu účinnejšie na sietnicu pôsobiť ostatné zložky obsiahnuté v glaucoMac-u.

Omega 3/6 mastné kyseliny
Omega 3/6 mastné kyseliny majú ochranný účinok na cievy, prispievajú k stabilizácii a k poklesu hodnôt krvného tlaku a hladiny tukov v krvi. Ukázalo sa, že nedostatok týchto mastných kyselín má negatívny účinok aj na zrak. Výsledky serióznych klinických štúdií ukázali priaznivý účinok omega 3/6 mastných kyselín pri liečbe a prevencii degenerácie makuly. Tieto mastné kyseliny majú dôležitý význam pri prenose informácie z oka do mozgu a súčasne pri adaptácii oka na tmu. Omega 3/6 mastné kyseliny sú stavebnou látkou buniek sietnice a v ľudskom tele sa netvoria, musia byť dodávané v potrave.

Predajné miesta glaucoMac

Banská Bystrica
IzakVizionCenter, Nad Plážou 21/A
Lekáreň Arcus, nám. L. Svobodu 1
Lekáreň Helium, nám. L. Svobodu 1

Bardejov
Lekáreň Kamilka, Komenského 2756

Borský Mikuláš
Lekáreň M-pharm, Zemanská 1066/5

Bratislava
EXCIMER očné laserové centrum, Sumbalova-Nad Lúčkami
FNsP Milosrdní bratia, Verejná lekáreň, Nám. SNP 10
Lekáreň 24, Strečnianska 13
Lekáreň Aupark, Einsteinova 18
Lekáreň Avion, Floriánske nám. 2
Lekáreň Kryštál, Detvianska 22
Lekáreň Mandragora, Fedinova 9
Lekáreň Patria, Hodžovo nám., podchod
Lekáreň Pokrok, Račianske mýto 1/A
Lekáreň Sofia, Švabinského 17
Lekáreň Šalvia, Nobelovo nám. 5
Lekáreň Trnavské Mýto, Trnavská 1
Lekáreň U červeného zajaca, Vajnorská 41/2
MUDr. Dašková Soňa, Záhrebská 4
MUDr. Elias Razzouk, Mýtna 5
MUDr. Filová Ivana, Obchodná 51
MUDr. Hájková Elena, Ružinovská 10
MUDr. Halás Marián, Tehelná 26
MUDr. Koutúnová Silvia, Ľanová 10
MUDr. Siska Vladimír, NsP Antolská
MUDr. Sovíková Beáta, očná ambulancia, Nejedlého 18
Tvoja lekáreň, Na križovatkách 80/A
Univerzitná lekáreň, Ružinovská 12
UVEA s.r.o., Dr. Halás, Tehelná 26
Lekáreň Ibiza, Stromová 34
Lekáreň Pharmex, Tomášikova 13
Lekáreň ZELENÁ FARMÁCIA, Uzbecká 20/A

Brezová pod Bradlom 
Lekáreň Herbária, Budovateľská 1

Cerová
Lekáreň Sophia – RF s.r.o., Cerová 76

Hlohovec
MUDr. Hulala Ondrej, Podzámska 41

Hnúšťa
Lekáreň VERAPHARM, Hlavná 2

Hurbanovo 
Lekáreň Salvator, Komárňanská 123/61

Chorvátsky Grob
Lekáreň Monar, Čierna Voda, Rubínová 1

Kežmarok
Lekáreň Lubka, Dr.Daniela Fischera 2231

Košice 
Centrum zraku, očná ambulancia, Trieda KVP1
MUDr. Skalinová Zdeňka, Mäsiarska 27
MUDr. Veselá Ľubica, Zdravé oko s.r.o., očná abmulancia, Pražská 4
Lekáreň Lingov, Trieda L.Svobodu 8 

Levice
Lekáreň Aesculap, Vojenská 2
Lekáreň Pharmapuls, Sv. Michala 32

Lučenec
Lekáreň v nemocnici, Nám. Republiky

Malacky
Lekáreň u Sv. Severína, Záhorácka 30/46
Lekáreň Nemocničná, Duklianskych hrdinov 34

Michalovce
Lekáreň Farmácia, Nám. osloboditeľov 945/15

Myjava
MUDr. Zongorová Zuzana, Staromyjavská 59

Nové Zámky
Lekáreň pod lipou, Kapisztóryho 5
PANMED s.r.o., očná ambulancia,
MUDr. Salgóová, ul. SNP 42A

Pata
Lekáreň Zdravia Pata s.r.o.Nitrianska 248/2

Poprad
Lekáreň LIMBA, Podtatranská 2501

Považská Bystrica 
MUDr. Trizuljaková Eva, Nemocničná 986
Lekáreň Nový Život, Nemocničná 986

Prešov 
T a J, s.r.o., Gen. Svobodu 26

Prievidza
Lekáreň Na námestí, Nám. Slobody 16

Rohovce
Lekáreň Aurela, Rohovce 190

Rožňava
Lekáreň KIM, Akademika Hronca 15

Senica
Lekáreň Melissa, Hurbanova 2827/2A

Skalica
Lekáreň Kráľovská, Kráľovská 1

Sládkovičovo
Lekáreň AB, J.Dalloša 1354

Spišská Nová Ves
Lekaren na Letnej, Letná ul. 27

Stará Turá
MUDr. Myroslava Marhitych, Mýtna 146/5

Strážske
MUDr. Merklová Margita, Mierová 84

Šaľa
MUDr. Huszárová Jolana, Nemocničná 1

Štúrovo
Lekáreň Lacrimula, Ballasiho 62
MUDr. Dorčiaková Eva, Nám Sv. Imricha 7

Trnava
Lekáreň a zdravotnícke potreby MEDA, Štefánikova 35
Očná abmulancia, Františkánska 4

Vranov nad Topľou
Lekáreň pri Stanici, Hronského 1187
Verejná lekáreň Jozef, Kalinčiakova 2612/7

Zlaté Moravce
Lekáreň u škorpióna, Bernolákova 24

Žilina
MUDr. Hronská Iveta, Hálkova 3
Lekáreň Kolečko, Hálkova 3
Lekáreň Mandragora, Hlinská 2591/16

 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri