HRT III

HRT III

HRT IIIHeidelberg Retina Topograph (HRT)

Retinálny topograf radu HRT je konfokálny skenovací laserový systém určený k snímaniu a analýze trojrozmerných obrazov predného a zadného segmentu oka.

Najdôležitejšou rutinnou klinickou aplikáciou prístroja HRT je detekcia poškodenia terča zrakového nervu glaukómom a následná kontrola progresu glaukómovej neuropatie pomocou programu Glaucoma module.

Prístroj umožňuje stanovenie popisu topografie terča zrakového nervu a jeho zmien v čase.

Ďalšou aplikáciou prístroja je lokalizácia a kvantifikácia sietnicových patológií. Softvér Retina Modul automaticky deteguje a vyhodnocuje rozsah diabetického makulárnemu edému, centrálnej seróznej retinopatie, cystoidného makulárneho edému, oklúzie sietnicových ciev, makulárne diery a pod.

HRT je možné rozšíriť o rohovkový modul Rostock Cornea Modul, ktorý umožňuje in vivo zobrazenie histologických štruktúr všetkých vrstiev rohovky, kvantifikáciu hustoty buniek, pachymetriu, videosekvencie rohovkových patológií a pod.

HRT III
HRT III
HRT III
 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri