Optim Blue

Optim Blue

ROZTOK OPTIM BlueROZTOK OPTIM Blue

Roztok OPTIM Blue je k dispozícii v dvoch formách:

  • 1 l flaša s rozstrekovačom umožňuje ľahkú a pohodlnú aplikáciu.
  • Pre ekonomické riešenie dolieváním zvoľte OPTIM Blue vo 4 l flaši.

Dezinfekčné obrúsky OPTIM® rýchlo zabíjajú baktérie na povrchu ľubovoľných plôch alebo pomôcok – až 10 krát rýchlejšie ako iné čistiace prostriedky. OPTIM čistí jedinečne vďaka svojmu patentovanému zloženiu postavenom na peroxide vodíka, ktorý je prakticky bez zápachu. Po dezinfekcii sa roztok rýchlo rozkládá na vodu a kyslík. OPTIM je teda šetrný k životnému prostrediu a k luďom. Sú to naozaj len baktérie, ktoré ho nemajú príliš v láske.

Virucídny. Baktericídny. Tuberkulocídny. Neublíži však ani vám, ani vašim pacientom.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.scican.com

OPTIM Blue – ŠPIČKOVÁ MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Pri príprave čističa povrchov, plôch a zdravotníckych pomôcok - dezinfekčného prípravku OPTIM Blue bola použitá revolučná, nová globálne patentovaná dezinfekčná technológia AHP (akcelerovaný peroxid vodíka).

Na rozdiel od ostatných dezinfekčných prostriedkov nevychádza zloženie OPTIM Blue z fenolov, alkoholov, aldehydov, chlóru ani zo štvormocných zlúčenín amoniaku. OPTIM je široko uznávaný bezpečný dezinfekčný čistiaci prostriedok pre vašich pacientov a pracovníkov, ktorý má vynikajúcí ekologický a bezpečnostný profil.

AHP sa skladá z nízkej hladiny tohto peroxidu vodíka a z iných všeobecne používaných, bezpečných zložiek a tvorí synergický roztok, ktorý ako baktericidný a čistiaci prostriedok vykazuje výnimočný potenciál. Všetky tieto tvrdenia sú podložené vládnymi registráciami a rozsiahlymi testami u tretích strán.

OBRÚSKY OPTIM BlueOBRÚSKY OPTIM Blue

Obrúsky OPTIM Blue sa vyznačujú špeciálnym designom jedinečnej kvality s unikátnym vzorom s netkanou väzbou a jednotnou veľkosťou pórov. Tým je zaistená prítomnosť kvapaliny na povrchu, to znamená, že kvapalina sa nevsakuje.

Výsledok:

  • Kvapalina sa usadzuje na povrchu a neostáva vo vnútri obrúska.
  • Obrúsky zostávajú dokonale vlhké a nevysychajú.
  • Sú trvanlivé a pevné a pri použití po nich neostávajú žiadne vlákna.
  • Dokážu pokryť veľkú plochu za minimálneho využitia plochy ubrúska.
  • Ekonomická spotreba s minimom odpadu.

ROZTOK OPTIM Blue

Roztok OPTIM Blue je k dispozícii v dvoch formách:

  • 1 l flaša s rozstrekovačom umožňuje ľahkú a pohodlnú aplikáciu.
  • Pre ekonomické riešenie dolieváním zvoľte OPTIM Blue vo 4 l flaši.

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOSŤ PROSTRIEDKU OPTIM Blue

VIRUCÍDNE Európa: Poliovírus typu 1, Adenovírus typu 5, Bovine Parvovirus kmeň Haden
USA: Poliovírus typu 1, mačací Calicivirus, ľudský Coronavirus, chrípka typu A, Rhinovirus, Rotavirus
Opar obyčajný typu 1 a 2, HIV-1, vírus hepatitidy C (HCV), vírus hepatitidy B (HBV)
Kanada: Poliovírus typu 1, kmňn Brunhilde, ktorý umožňuje všeobecnú likvidáciu väčšiny zapúzdrených i nezapúzdrených vírov, vír ľudského immunodeficitu HIV-1, kmeň HTLV-IIIB (HIV-1), mačací Calicivirus, ako náhrada za Norwalk víry a víry typu Norwalk, ľudský Coronavirus, chrípka typu A, kmeň Hong Kong, vírus oparu obyčajného, typ 1 (HSV-1), vírus oparu obyčajného, typ 2 (HSV-2), Rhinovirus typ 37, kmeň 151-1, Rotavirus, kmeň WA, vírus hepatitidy C (HCV)
BAKTERICÍDNE Európa: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
USA: S. aureus, S. choleraesuis, P. aeruginosa, E. coli 0157:H7, MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii
Kanada: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Echerichia Coli 0157:H7, Staphylococcus aureus MRSA, odolnosť proti Gentamycinu a Methicillinu (MRSA), Enterococcus faecalis VRE, Acinetobacter baumanii
SANITIZÉR USA: S. aureus, K. pneumoniae, S. choleraesuis, P. aeruginosa, E. coli 0157:H7, MRSA, VRE
Kanada: Klebsiella pneumoniae , Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MRSA, Enterococcus faecalis VRE, Echerichia Coli 0157:H7
MYKOBAKTERICÍDNE (TUBERKULOCÍDNE) Európa: M. avium
M. terrae
USA: M. bovis
Kanada: Mycobacterium terrae
FUNGICÍDNE Európa: Candida albicans
USA: Trichophyton mentagrophytes

 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri