Videoprocesory

Videoprocesor EPK-1000

EPK-i5000 s vysokým rozlíšením (HD)Digitálny video procesor EPK-1000 je navrhnutý pre tých, ktorí sa zameriavajú na vysokokvalitné spracovanie obrazov s vysokým rozlíšením bez kompromisov. Tento spoľahlivý endoskopický procesor využíva osvetlenie pomocou výkonnej xenónovej lampy a pohodlné rozhranie pre externé nahrávanie a efektívnu správu obrazov.

Vysokokvalitné spracovanie obrazu

Videoprocesor EPK-1000 je vybavený technológiou digitálneho spracovania signálov (DSP) pre dosiahnutie čistoty a detailov obrazu s vysokým rozlíšením.

Výkonné osvetlenie

Xenónový svetelný zdroj videoprocesora EPK-1000 produkuje jasné, prírodné spektrum svetla pre jasné osvetlenie pre malé, ale aj veľké anatomické dutiny. Xenónové lampy sú už dlho zlatým štandardom pre jasnú, prírodnú farbu osvetlenia.

Pohodlné rozhranie pre záznam

Videoprocesor EPK-1000 je vybavený sériovým rozhraním (USB) pre zaznamenávanie statických snímok v počítači pomocou nainštalovaného softvéru EndoImage. Toto praktické USB rozhranie umožňuje bezproblémový prenos snímok do elektronických lekárskych správ a záznamov o pacientoch.

 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri