Ostatné endoskopy

Video-naso-laryngoskopy

Výrobok Zavádzací 
tubus
[Ø mm]
Pracovný
kanál
[Ø mm]
Pracovná
dĺžka
[mm]
Zorný
uhol
[⁰]
Ohyb
hore/dole
[®]
Ohyb
vpravo/vľavo
[®]
Poznámka
VNL-1590STi  5.1 - 300 100 130/130 -/- HD+
VNL-1070STK 3.3 - 300 85 130/130 -/-
VNL-1190STK 3.7 - 300 80 130/130 -/-
VNL-1570STK 4.9 2.0 300 85 130/130 -/-
EE-1580K 5.1 2.0 600 140 210/120 -/- Esophagoskop

Nosohltanové video laryngoskopy
 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri