Ostatné endoskopy

Fibro cystoskop a ureteroskop

Výrobok Zavádzací 
tubus
[Ø mm]
Pracovný
kanál
[Ø mm]
Pracovná
dĺžka
[mm]
Zorný
uhol
[⁰]
Fokus
rozsah
[mm]
Ohyb
hore/dole
[®]
Ohyb
vpravo/vľavo
[®]
Poznámka
FCY-15RBS 4.9 2.15 400 125 (voda)
83 (vzduch)
3-50 220/120 -/- Prenosný cystoskop
FUR-9RBS 3.1 1.15 700 90 (voda)
64 (vzduch)
1-50 180/180 -/- Prenosný ureteroskop

Vláknový cystoskop a ureteroskop
 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri