Fibro bronchoskopy

Fibro bronchoskopy

Výrobok Zavádzací 
tubus
[Ø mm]
Pracovný
kanál
[Ø mm]
Pracovná
dĺžka
[mm]
Zorný
uhol
[⁰]
Fokus
rozsah
[mm]
Ohyb
hore/dole
[®]
Ohyb
vpravo/vľavo
[®]
Poznámka
FB-8V 2.8 1.2 600 100 2-50 180/130 -/-
FB-10V  3.5 1.2 600 120 3-50 180/130 -/-
FB-15RBS 4.9 2.0 600 100 3-50 180/130 -/- portable
FB-15V 4.9 2.1 600 120 3-50 180/130 -/-
FB-18RBS 6.0 2.6 600 100 3-50 180/130 -/- portable
FB-18V 6.0 2.8 600 120 3-50 180/130 -/-
FB-19TV 6.2 3.0 600 120 3-50 180/130 -/-

Fibro bronchoskopy
 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri