Intubačné bronchoskopy

Intubačné bronchoskopy

Výrobok Zavádzací 
tubus
[Ø mm]
Pracovný
kanál
[Ø mm]
Pracovná
dĺžka
[mm]
Zorný
uhol
[⁰]
Fokus
rozsah
[mm]
Ohyb
hore/dole
[®]
Ohyb
vpravo/vľavo
[®]
Poznámka
FI-7RBS 2.4 - 600 95 3-50 130/130 -/- portable
FI-9RBS 3.1 1.15 600 90 3-50 130/130 -/- portable
FI-10RBS 3.5 1.3 600 90 3-50 130/130 -/- portable
FI-13RBS 4.2 1.7 600 95 3-50 160/130 -/- portable
FI-16RBS 5.2 2.55 600 95 3-50 160/130 -/- portable

Intubačné bronchoskopy
 

Zoznam produktov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri