HD+ zobrazenie

Pre súčasnú endoskopiu je problémom zlepšenie detekcie dysplázií a zníženie miery prehliadnutia gastrointestinálnych zmien. Akékoľvek dysplastické lézie sa musia najprv detekovať a v nasledujúcom kroku sa musia popísať z hľadiska ich veľkosti, ohraničenia a žľazovej, morfologickej, cievnej štruktúry, ako aj hĺbky prieniku s cieľom predpovedať diagnózu a liečebný postup.
HD kvalita obrazu je míľnikom pri včasnej diagnostike nádorových ochorení, podporovaná zdokonalenou endoskopiou (iscan SE) napomáha pri zvýšení miery zistenia malých lézií (3-6 % prípadov kolorektálneho karcinómu sa vyvinulo po negatívnej kolonoskopii) a korelácii medzi charakteristikami tkaniva a odpovedajúcimi ochoreniami.

Optimálna viditeľnosť sliznice je hlavnou témou modernej endoskopie a endoskopia „High Definition“ (HD+), v kombinácii s vynikajúcim osvetlením, nastavuje nový štandard pre detekciu malých a povrchových lézií.
Prvé štúdie ukazujú, že pri endoskopii s vysokým rozlíšením sa dosahuje miera detekcie adenómu 58 % oproti 15-25 % pri štandardnej endoskopii 2.

Okrem toho chromoendoskopia sa ukazuje ako veľmi prínosná pri zisťovaní a charakterizácii v endoskopii horného aj dolného GI traktu. Klinická potreba zdokonaliť a zrýchliť endoskopickú diagnostiku vytvára rôzne diagnostické koncepcie optickej virtuálnej chromoendoskopie a zdokonalenej endoskopie. Metódu „i-scan“ môžeme považovať za virtuálnu chromoendoskopiu, avšak cieľom nie je iba nahradiť túto aplikáciu virtuálnym vyfarbením, ale zlepšiť celý diagnostický proces od zistenia, cez charakterizáciu až po vymedzenie.

Zobrazovanie i“ scan“

 zobrazovanie i scan Spracovanie obrazov „i-scan“ od spoločnosti PENTAX Medical zabezpečuje zdokonalenú endoskopiu s digitálnym spracovaním obrazu (IEE), „i-scan“ zaisťuje virtuálnu chromoendoscopiu1 v reálnom čase pre podrobnú prehliadku sliznicových a vaskulárnych tkanív s tromi rôznymi možnosťami rozšírenia, ktoré zvýrazňujú špecifické anatomické funkcie. Táto paleta rozšírených vizualizačných režimov podporuje včasné zistenie, vymedzenie a charakterizáciu chorobných lézií. Spolu so zdokonaleným HD endoskopom od spoločnosti PENTAX Medical sa pri metóde „i-scan“ preukázala zvýšená miera detekcie adenómu, čo umožňuje lekárom dosiahnuť štandardy kvality meraní.1,2

Pomocou rozšírených možností riaďte, čo si chcete prezrieť

Spracovanie obrazu „i-scan“ obsahuje tri algoritmy: zdokonalenie zobrazenia povrchu (SE), zdokonalenie zobrazenia kontrastu (CE) a zdokonalenie zobrazenia tónov (TE). Lekári môžu upraviť vizualizáciu podľa potreby a plynulo prechádzať medzi režimami pre zobrazenie rôznych aspektov podozrenia na ochorenie. SE môže pomôcť vizualizovať okraje anatomických štruktúr; CE môže pomôcť vizualizovať postihnuté oblasti prostredníctvom farebného podania oblastí s nízkou hustotou; a TE môže pomôcť pri zdokonalenom zobrazení úpravou farebného podania každého pixelu. Unikátna funkcia „Twin Mode“ spoločnosti PENTAX Medical (k dispozícii je pri videoprocesoroch EPK-i7000) zobrazuje obraz s normálnou úrovňou bieleho svetla a súčasne aj obraz „i-scan“ vedľa seba. Prepínanie medzi obrazom s bielym svetlom a tromi nastaveniami „i-scan“ sa môže diať v reálnom čase.

Rozšírená vizualizácia, zdokonalená detekcia

Rozšírená vizualizácia, zdokonalená detekcia

Spracovanie obrazov i-scan v reálnom čase poskytuje rozšírenú vizualizáciu, ktorá pomáha zdokonaliť detekciu ochorenia. Režim SE môže lepšie vymedziť štruktúru slizníc a záhyby tkanív, čím sa štruktúry javia vyvýšené a cievy sú zvýraznené. Režim CE môže zvýrazniť vzhľad povrchových ciev a rozšíriť zobrazenie podrobností štruktúry povrchu sliznice. Aj v režime SE aj CE je možné zachovať prirodzené farebné tóny, môžu byť zachované v celom priebehu vyšetrenia. Režim TE zvýrazňuje oblasti slizníc a štruktúry ciev, aby sa zlepšila charakterizácia lézií. Spolu s endoskopiou s vysokým rozlíšením HD od spoločnosti PENTAX Medical, bolo pri zdokonalenom zobrazovaní „i-scan“ potvrdené zvýšenie miery detekcie adenómu.1,2

Referencie

  1. Neumann H, Vieth M, Fry LC., et al. Learning curve of virtual chromoendoscopy for the prediction of hyperplastic and adenomatous colorectal lesions: a prospective 2 center study. Gastrointestinal Endoscopy. 2013;78(1):115-120.
  2. Hong SH, Choe WH, Lee JH, et al. Prospective, randomized, back-to-back trial evaluating the usefulness of i-SCAN in screening colonoscopy. Gastrointestinal Endoscopy. 2012;75(5): 1011-1021.

Súhlas na zverejnenie obrázkov udelili: Prof. Helmut Neumann, profesor molekulárnej endoskopie, 1. interná klinika, Universita Erlangen-Norimberg, Erlangen, Nemecko (kolorektálne polypy) a Dr. Matthew Banks, Dr. Rehan Haidry, Dr. Laurence Lovat, Gastroenterológovia, Univerzitná nemocnica, Londýn, Veľká Británia (Barretov pažerák)

Čo je to „i-scan“?

Technológia „i-scan“ je nová digitálna technológia endoskopie s rozšíreným spracovaním obrazov v reálnom čase (IEEE) vyvinutá spoločnosťou PENTAX Medical. Technológia „i-scan“, ako nástroj virtuálnej chromoendoskopie, poskytuje lekárom zdokonalený obraz tkanív sliznice a ciev, umožňuje včasné zistenie, charakterizáciu a vymedzenie lézii.

Systém sa ľahko ovláda, spúšťa sa jednoduchým stlačením tlačidla, ponúka rýchle výsledky zobrazovania. Je možné tiež súčasne zobraziť vedľa seba obraz pri normálnom bielom svetle a obraz „i-scan“ s jedinečnou funkciou Twin-mode od spoločnosti PENTAX, ktorú zabezpečuje EPK-i7000, najnovší procesor pre rozlíšenie HD+. Prepínanie medzi obrazom s bielym svetlom a tromi nastavenia „i-Scan“ je rýchle a je možné ho spustiť v reálnom čase.

Pri technológii HD+ spolu s technológiou „i-scan“ bolo preukázané zvýšenie miery detekcie adenómu, čím sa splnili normy kvality merania.

„i-scan“ a HD+

Súčasne dostupné systémy endoskopie s vysokým rozlíšením (high definition alebo HD) dosahujú rozlíšenie 1400 x 1080 pixelov. V kombinácii s konvenčnou alebo virtuálnou chromoendoskopiou, predbežné klinické údaje ukazujú, že technický pokrok HD endoskopie je rozhodujúcim prvkom pri zlepšenom diagnostickom zisťovaní raných foriem rakoviny a má bezprostredný vplyv na prognózu vývoja ochorenia u pacientov. V rozsiahlej retrospektívnej štúdii bol Buchner schopný preukázať u 2430 pacientov podstatný nárast miery zistenia adenómov (HD 28.8 % oproti SR 24.3 %, P = 0.012) pri HD endoskopii1.

V ďalšej štúdii Hoffman a kol. preukázali, že endoskopy s vysokým rozlíšením umožňujú rozlíšenie a charakterizáciu jemných zmien slizníc v distálnom pažeráku a môžu pomôcť pri odlíšení pacientov s GERD od pacientov s funkčnými ochoreniami.

Štúdia ďalej ukazuje, že značný počet pacientov s tzv. NERD a s typickými príznakmi refluxu je možné presnejšie diagnostikovať pomocou zdokonaleného zobrazenia povrchov a Lugolovou chromoendoskopiou. U pacientov s poškodením slizníc a značným množstvom jemných sliznicových lézií možno detekovať na gastroezofágnom spoji po vizualizácii „i-scan“ predtým neviditeľné zmeny ich ciev alebo skrytých štruktúr. Súhrnne štúdia dospela k záveru, že endoskopia s vysokým rozlíšením so zdokonaleným zobrazením povrchov (i-scan), je jednoduchá a vhodná pre diagnostiku lézií v distálnom pažeráku. Táto metóda môže byť zaujímavá pre lekárov vykonávajúcich endoskopiu, pretože je jednoduchá, bezpečná, a môže ju vykonávať v priebehu toho istého endoskopického vyšetrenia jednoduchým stlačením tlačidla2.

Štandardné rozlíšenie Vysoké rozlíšenie
Štandardné rozlíšenie Vysoké rozlíšenie

1 - Kodashima et al: Novel image-enhanced endoscopy with i-scan technology. World J Gastroenterol 2010 March 7; 16(9): 1043-1049
2 - Hoffman A. et al. High-definition endoscopy with i-scan and Lugol's solution for more precise detection of mucosal breaks in patients with reflux symptoms. Endoscopy. 2009 Feb;41(2):107-12.

Viacej informácii ohľadom HD+ rozlíšenia a využívaní i-scanu http://www.i-scanimaging.com

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri