Manuálny proces dezinfekcie

Stručný návod na mechanické čistenie endoskopov PENTAX

Riaďte sa tiež, prosím, individuálnymi pokynmi na regeneráciu, nakoľko rôzne modely endoskopov sa líšia v závislosti od ich možnosti čistenia kefkou.

1
1.

Ihneď po vyšetrení, pokým je ešte endoskop pripojený k procesoru, utrite vonkajšiu časť sondy jemnou tkaninou alebo gázou namočenou do roztoku detergentu.

2
2.

Striedavo odsávací kanál prepláchnite roztokom detergentu a prefúknite prúdom vzduchu. Nastavte páku na vzduchovej fľaši do pozície "drain" a prefúknutie vzduchom striedavo vzduchový a vodný kanál.

3
3.

Odpojte endoskop z procesora/zdroja svetla a odsávačky. Pripojte ochrannú krytku konektora k PVE konektoru. Pri prenosných endoskopoch a fibroendoskopoch použite vhodnú ochrannú krytku konektora, podľa inštrukcií výrobcu.

4
4.

Odstráňte všetky ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty a očistite ich samostatne v roztoku detergentu.

5
5.

Vykonajte skúšku tesnosti I (suchá skúška). Pri suchej skúške, jemne potočte ovládacími kolieskami a otočte okulárom, ak je to potrebné. Ak klesne tlak, ukončite skúšku tesnosti a osušte vonkajšie časti endoskopu. Uložte endoskop do priloženého ochranného obalu. Ďalej použite prepravný kufrík a pošlite ho do servisu PENTAX.

6
6.

Pre vykonanie skúšky tesnosti II (mokrá skúška), ponorte endoskop úplne do roztoku detergentu. Jemne potočte ovládacími kolieskami a otočte okulárom, ak je to potrebné. Ak sa objavia malé bublinky, ukončite skúšku tesnosti II. Postupujte podľa kroku 5. Po ukončení tohto testu, odpájajte konektor skúšky tesnosti vždy nad hladinou roztoku.

7
7.

Umývajte všetky voľne dostupné kanály, vrátane bioptického kanála, príslušnými kefkami vždy pod hladinou roztoku.

8
8.

Zahájte čistenie kefkami pri PVE konektore.

9
9.

Kefkou očistite zásuvku ventila, všetky ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty.

10
10.

Nakoniec očistite kefkou všetky kanály od ovládacieho tela až po distálny koniec. Predtým, než naplníte všetky kanály roztokom detergentu, pripojte čistiaci adaptér (ak je prítomný). Dodržujte prosím, dobu pôsobenia a koncentráciu podľa pokynov výrobcu.

11
11.

Vyberte endoskop a všetky ďalšie odnímateľné komponenty z roztoku detergentu. Čistou vodou dobre opláchnite všetky kanály a vonkajšie povrchy.

12
12.

Ponorte ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty do dezinfekčného roztoku. Úplne ponorte endoskop do dezinfekčného roztoku.

13
13.

Pripojte vhodný čistiaci adaptér. Postupne opláchnite a naplňte všetky kanály dezinfekčným roztokom. Dodržujte prosím, dobu pôsobenia a koncentráciu podľa pokynov výrobcu.

14
14.

Vyberte endoskop a všetky ďalšie odnímateľné komponenty z dezinfekčného roztoku. Sterilnou vodou dobre opláchnite všetky vnútorné kanály, vonkajšie povrchy a komponenty. Vysušte kanály. Odstráňte ochrannú krytku konektora a prípadne všetky čistiace adaptéry. Skontrolujte tesnenie na ventiloch a vymeňte ho, pokiaľ je to nevyhnutné. Ošetrite malým množstvom silikónového oleja.

15
15.

Prechovávajte endoskop vo visiacej polohe, v neprašnej, dobre ventilovanej skrini. Prechovávajte ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty samostatne, mimo endoskopu.

16
16.

Pred ďalším vyšetrením pripojte ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a ďalšie komponenty. Pripojte endoskop k procesoru/zdroju svetla. Vykonajte skúšku funkčnosti.

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri