Náš team

Mgr. Ľubomír DRAHOVSKÝ
generálny riaditeľ, konateľ

 drahovsky@askin.sk
 +421 2 4820 5600

Juraj VALČÁK
ekonomický riaditeľ, konateľ

 valcak@askin.sk
 +421 2 4820 5600

Ing. Jana LEŠKOVÁ
finančná manažérka, hlavná účtovníčka

 leskova@askin.sk
 +421 2 4820 5602
 +421 904 983 176

Ing. Martin SOPKO
predajca a špecialista na endoskopickú techniku a príslušenstvo

 sopko@askin.sk
 +421 905 741 293

Mgr. Jakub LUKÁČ
predajca a špecialista oftalmologickej techniky, príslušenstva a výživových doplnkov
 lukac@askin.sk
 +421 911 927 718
Mgr. Juraj SLÁVIK
manažér nákupu a predaja oftalmologických implantátov a spotrebného materiálu

 slavik@askin.sk 
 +421 2 4820 5603
 +421 917 490 206

Mgr. Andrea PAULINYOVÁ
manažérka nákupu a predaja oftalmologických a endoskopických prístrojov a zariadení

 paulinyova@askin.sk
 +421 2 4820 5622
 +421 917 236 735

Mgr. Beáta PAVLÍKOVÁ
manažérka servisu oftalmologických a endoskopických prístrojov a zariadení; nákup a predaj oftalmologického a endoskopického príslušenstva

 pavlikova@askin.sk
 +421 2 4820 5605
 +421 905 787 111

Ing. Filip KECER
servisný technik oftalmologických prístrojov a zariadení

 kecer@askin.sk
 +421 905 840 457

Ing. Štefan MIŠKOLCI
servisný technik endoskopických prístrojov a zariadení

 miskolci@askin.sk
 +421 918 540 612

Ladislav BARČIAK
technicko-hospodársky pracovník

 barciak@askin.sk
 +421 917 490 206

RNDr. Dušan JAREK
zakladateľ a konateľ v rokoch 1992 až 2014, odborný konzultant

 jarek@askin.sk
  +421 2 4820 5600

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri