Viscoelastické materiály

HYALURONÁT SODNÝ

Visco 1,8 NaH

koncentrácia 1,4% - 2 % Na-Hyaluronate
viskozita 30.000 – 60.000 mPas
hodnota Ph 7,0-7,5
osmolalita 314+10 mOsmol/kg
molek. hmotnost 2.0x10 na 6 Daltons
obsah endotoxínu <0,5 EU/ml
zloženie kyselina NaH v 0,98 g BSS roztoku
vyrobené fermentáciou baktérií 
balenie 1 ml v jednorázovej sterilnej striekačke
odp. kanyla 27 G zahnutá
skladovanie izbová teplota, mimo svetla
expirácia 3 roky
aplikácia/charakteristika
 • komplikácie so zadným púzdrom 
 • keratoplastika
 • trabekulektómia
 • sklovcová a sietnicová chirurgia
výrobca Oculentis GmbH /Germany/

HPMC

Visco 4500

koncentrácia 2 % ný roztok hydroxypropylmethylcelulózy
viskozita 4.000 – 6.000 mPas
hodnota Ph 6,8-7,6
osmolalita 265-378 mOsmol/kg
molek. hmotnost 4.000 – 6.000 Daltons
obsah endotoxínu <0,5 EU/ml
zloženie 1 ml obsahuje 20 mg methylcelulózy
vyrobené chemicky vyrobená hypromelóza
balenie 2-2,3 ml v jednorázovej sterilnej striekačke
odp. kanyla 21 G – 23 G zahnutá
skladovanie izbová teplota, mimo svetla
expirácia 3 roky
charakteristika
 • nizka vyskozita
 • vynikajúce lubrikačné vlastnosti počas vstrekovania
 • lubrikácia a ochrana rohovkového tkaniva
 • lepšia viditeľnosť počas operácie
 • udržiavanie priehľadnosti rohovky počas dlhých operácií
výrobca Oculentis GmbH /Germany/

HPMC

Pe-Ha-Visco 2,4%

koncentrácia 2,4 % ný roztok hydroxypropylmethylcelulózy
viskozita 6.000 – 8.000 mPas 
hodnota Ph 6.8-7.5
osmolalita 270-400 mOsmol/kg
zloženie 1 ml obsahuje 24 mg hydroxypropylmethylcelulózy
vyrobené chemicky vyrobená hypromelóza
balenie 2 ml v jednorázovej sterilnej striekačke + sterilná kanýla
skladovanie  izbová teplota, mimo svetla
expirácia 60 mesiacov
charakteristika
 • vynikajúce lubrikačné vlastnosti počas vstrekovania
 • svojimi viskózno-elastickými a zvlhčovacími vlastnosťami
 • lubrikácia a ochrana rohovkového tkaniva
 • lepšia viditeľnosť počas operácie
výrobca ALBOMED® GmbH /Germany/

                   

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri